Wie zijn wij?


Vrijwilligers

De Arme Kant Zeewolde draait op een klein groepje vrijwilligers. Wij hebben geen betaalde krachten. 

Zodra via de maatschappelijke instellingen een hulpvraag gesteld wordt, zullen onze vrijwilligers proberen aan die vraag te voldoen.

Bestuur

  • Voorzitter: Vacant (waargenomen door Wim van de Koppel)
  • Secretaris: Marianne Stienstra
  • Penningmeester: Wim van de Koppel
  • Algemeen: Ivo van Kasteel

Wij werken samen met:

  • Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
  • Stichting 's Heerenloo
  • IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde)
  • Voedselbank Zeewolde 'de Kostmand'
  • Stichting Pieten on Tour
  • Stichting vluchtelingenwerk Zeewolde

Jaarverslagen

Na afloop van ieder kalenderjaar maken wij een verslag over het afgelopen jaar. Hier wordt naast de financiële cijfers verslag gedaan van de gebeurtenissen. In het verslag kijken wij ook vooruit op de nabije toekomst.

Privacy

Bij AKZ staat privacy hoog in het vaandel. De gegevens van onze cliënten worden door de AKZ niet bewaard. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn om ons werk te kunnen doen. De gegevens zullen niet met derden worden gedeeld.