Wat doen wij?


Visie

Wij zetten ons in voor de positieverbetering van mensen in Zeewolde die op of onder het sociaal minimum  leven. Wij hebben een luisterend oor en een praktische instelling om de problemen te verminderen.

Wij verstrekken informatie en advies aan mensen die gebruik moeten maken van het sociale zekerheidsstelsel.

Wij proberen het beleid van de lokale en de regionale overheden te beïnvloeden ten gunste van de minima.

Wij hebben de intentie mee te werken aan onderzoek naar verarming in Zeewolde.

Wij zetten ons in voor samenwerking met en tussen de instellingen die zich het lot aantrekken van mensen die lijden onder stille armoede.

Wij hebben contacten met het MDF (Maatschappelijk Werk), GGD, en de gezinsverzorging.

En wij kunnen als het echt nodig is, acute noodhulp verlenen, als andere hulp ontbreekt.

Deze noodhulp kan variëren van een klein bedrag voor de eerste levensbehoeften, een koelkast of wasmachine, een fiets tot een kleine lening om de huur te kunnen betalen.

Veel van deze spullen worden beschikbaar gesteld door burgers in Zeewolde.