Nieuwsberichten

Jaarverslag 2023

Met ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten in het jaar 2023.

Wij willen alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage. Zonder uw steun kunnen wij gezinnen in Zeewolde die in financiële nood verkeren niet helpen. Ook willen wij de organisaties met wie wij nauw samenwerken danken voor de buitengewone wijze van samenwerken. Met elkaar zijn wij in staat geweest om aan veel hulpvragen te voldoen.

Door het klikken op de onderstaande knop kunt u het verslag downloaden.

Hartelijk dank voor uw belangstelling.

Muzikale donatie

Wij werden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het jaarfeest van de Nep-tunes. De Nep-tunes zijn een groep muzikanten, die samen een dweilorkest vormen en overal in het land zorgen voor een muzikaal feestje. Ieder jaar geven zij een donatie aan een goed doel. Dit jaar was AKZ aan de beurt. Wij mochten een check in ontvangst nemen. Nep-tunes, bedankt.

De donkere dagen

Aan het eind van het jaar breekt er voor de AKZ een drukke tijd aan. Samen met "Pieten on Tour" wordt er een middag georganiseerd voor de kinderen. Sinterklaas deelt dan samen met zijn Pieten cadeaus uit. Dit jaar in de kantine van de tennisvereniging. 

Daarna weer snel aan de slag om samen met de IDPZ (diaconieën van de verschillende kerken in Zeewolde) kerstpakketten te vullen en met veel vrijwilligers af te geven bij mensen en gezinnen, die het niet zo breed hebben. 

AKZ is enorm blij dat wij ook hieraan ons steentje kunnen bijdragen..  

Jaarverslag AKZ 2022

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van de Arme Kant Zeewolde in het jaar 2022. Wij zijn zeer verheugd dat wij met hulp van instellingen, de gemeente en veel particulieren een groot aantal mensen hebben kunnen helpen. Door het klikken op de knop kunt u het verslag downloaden.

Hartelijk dank voor uw belangstelling.

De Actie "Energiecompensatie niet echt nodig? Doneer het aan AKZ" is een succes geworden. Veel mensen uit Zeewolde hebben gehoor gegeven aan de oproep. Dit heeft geresulteerd in aanzienlijk bedrag. Wij AKZ maar ook de voedselbank, het MDF, de IPDZ en de Christen Unie willen alle donateurs erg bedanken voor hun bijdrage.

Wij verwachten dat het geld hard nodig is. Vooral de laatste maanden van 2022 waren de uitgaven hoger. Steeds vaker moesten wij bijspringen om ervoor te zorgen dat de gezinnen niet in grote problemen kwamen. 

Wij verwachten dat ons huidige saldo toereikend zal zijn om de noodhulp in 2023 te kunnen garanderen.   


Energiecompensatie niet echt nodig? Doneer het aan AKZ.

Er zijn inwoners die vinden dat zij de energiecompensatie niet echt nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij door het plaatsen van zonnepanelen en de woning extra te isoleren het energiegebruik hebben kunnen reduceren, of omdat ze nog gebruik maken van een gunstig vast contract.

In Zeewolde zijn echter ook huishoudens die zelfs met de energiecompensatie niet meer rond kunnen komen. Zij zijn genoodzaakt om aan te kloppen bij de sociale dienst, het MDF, de diaconieën (IDPZ), de Kostmand (voedselbank) of de Armekant Zeewolde (AKZ).

De laatste weken kloppen steeds meer werkenden en gepensioneerden noodgedwongen bij deze organisaties aan. Deze mensen hadden nooit verwacht gebruik te moeten maken van de sociale dienst of voedselbank.

Extra geld is dan ook broodnodig. In verschillende gemeenten zijn initiatieven gestart om de energiecompensatie, of een gedeelte hiervan, te doneren aan een goed doel.

MDF, de voedselbank, de IDPZ en de AKZ hebben de handen ineengeslagen om uw donatie zo goed mogelijk terecht te laten komen bij diegenen die het geld het hardst nodig hebben.

Uw geld is dringend nodig. Kunt u de energiecompensatie missen, denk dan aan ons.

Door een bedrag naar keuze over te maken naar de AKZ zorgen zij, in samenwerking met het MDF, de Voedselbank en de IDPZ, dat de donaties terecht komen bij diegenen waar de nood het hoogst is. bankrekeningnummer: NL37 RABO 0308616626 t.n.v. Stichting AKZ. 

Met uw bijdrage maakt u een groot verschil!

Energietoeslag iets voor mij?

AKZ heeft samen met het energieloket en het MDF een informatieavond gehouden over energiekosten.

Naast tal van mogelijkheden om energie op een eenvoudige wijze te besparen kwam ook naar voren dat er gezinnen (huishoudens) zijn die geen uitkering hebben, maar toch een laag inkomen hebben.

De gezinnen die bijstand ontvangen hebben automatisch een bedrag van € 800 op hun rekening gekregen.

Echter de regeling geldt voor meerdere gezinnen.

Hierbij een simpele uitleg die het MDF heeft gemaakt.

Denk je dat je onder deze groep zal vallen, neem dan contact op met het MDF. Dit kan bij het vraaghuis (Stevinweg 2) of je kan het MDF telefonisch (036-522 22 72) raadplegen.

Je hebt recht op een energietoeslag als je inkomen lager is dan 120 % van de bijstandsnorm. Je hoeft geen uitkering te hebben. Het kan ook een ander inkomen zijn.

Hoeveel is 120 % van de bijstandsnorm? Als voorbeeld noemen we hier bedragen van je netto inkomen per maand (zonder het vakantiegeld).

Als je netto inkomen per maand lager is dan de volgende bedragen dan is er een grote kans dat je hier recht op hebt.

Voor iemand die alleen woont ligt de grens op ongeveer € 1210,= netto per maand.

Voor een echtpaar ligt de grens rond de € 1770,= netto per maand

Voor mensen die AOW ontvangen zijn de bedragen iets hoger.

Samenwonend: tot een inkomen van 1870,=

Alleenstaand: tot een inkomen van 1355,=

Als je netto inkomen ongeveer gelijk is aan dit bedrag dan kan je ook een aanvraag doen. Maar dan hangt het van de kleine verschillen af of je binnen het normbedrag valt. Probeer het dan aan te vragen. Ga bij het MDF langs. Het enige wat je mee moet nemen is je identiteitsbewijs en bewijzen van je inkomen. Er is geen vermogenstoets voor de energietoeslag. Dus je mag spaargeld hebben. Ook eventuele toeslagen van de belastingdienst tellen niet mee.

Hier ook nog wat eenvoudige tips om energie te besparen.

 • Gordijnen inkorten boven de verwarming
 • 's Nachts de verwarming lager
 • De verwarming een graadje lager (19°C)
 • Gordijnen sluiten in de avond
 • Gordijnen open wanneer de zon schijnt
 • Tochtstrips
 • Brievenbusborstel
 • Water besparen bij douchen
 • Ketelthermostaat max op 60°C
 • Buisisolatie
 • Radiator folie aanbrengen
 • Wassen op 40°C
 • Was buiten laten drogen
 • Ledlampen

En er zijn nog wel wat meer mogelijkheden om energie te besparen.

Wil je hier iets meer over weten? Het vraaghuis en het energieloket kunnen jullie verder helpen.

Een App-berichtje naar het AKZ (06-21267419) is ook mogelijk.

Energie besparen goed voor het milieu en je portemonnee.


Jaarverslag 2021

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van de Arme Kant Zeewolde in het jaar 2021. 
Wij zijn zeer verheugd dat wij met hulp van instellingen, de gemeente en veel particulieren een groot aantal mensen hebben kunnen helpen. 
Door het klikken op de knop kunt u het verslag downloaden.
Hartelijk dank voor uw belangstelling.


September 2021

Uitjes met de jongeren

Ook dit jaar heeft AKZ in de grote vakantie voor de jongeren van onze klanten leuke uitjes verzorgd.

Scoutinglandgoed

Met een groep van 20 kinderen met de leeftijd 8 tot 16 jaar waren wij een dag te gast op het scoutinglandgoed te Zeewolde. In de ochtend was er veel plezier op en in het water. Wij waren op het water met kano's , SUP's en in grote opblaasballen. De meesten hielden het niet droog. Na een lekkere lunch gesponsord door de middenstand van Zeewolde was het middagprogramma bij "Even Buiten". Hier moesten wij een hindernisbaan doen. De tot dan toe schone kleren kregen daar een andere tint. Ook moest er een klimwand worden overwonnen.

Moe maar voldaan werd er uitgerust op het veld en konden wij voor de voor ons speciaal gekomen frietkraam een overheerlijke zak verse friet verorberen.

Een topdag 

Wij willen het scoutinglandgoed en de middenstand erg bedanken voor deze mooie dag. 

Dagje naar Julianatoren

Met de wat jongere kinderen is er samen met "pietenontour " een dagje naar Julianatoren in Apeldoorn georganiseerd.

Om 10 uur vertrok een grote bus met 45  kinderen en een achttal begeleiders naar Apeldoorn.  Bij het familiepark Julianatoren werd de bus geparkeerd en konden de kinderen lekker spelen. Zij konden in de achtbaan, botsauto's, treintjes, helikopters en nog veel meer attracties. Ook hier was een lekkere lunch met frietjes en kip. om vier uur moesten wij weer verzamelen voor de terugreis. De moeders waren erg ongerust toen er een lege bus aankwam. Gelukkig bleek achteraf dat de kinderen zich in de bus verstopt hadden.

Zo is alles toch weer goed gekomen.  

Pieten on tour

Bedankt.september 2021

Om de mensen die het financieel moeilijk hebben het wat makkelijker te maken, is er met de Basisz afgesproken dat men nu van maandag tot en met zaterdag van de Kledingbank gebruik kan maken.

AKZ zorgt ervoor dat iedere dinsdag en donderdag van 10 tot 15 uur iemand aanwezig is om een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken. De overige dagen zullen Martine en Erica er op toezien dat mensen gebruik kunnen maken van de Kledingbank.


De Kledingbank is nu een paar maanden een feit. In het begin zijn er wat kleine aanloopproblemen geweest maar nu weten zo langzamerhand de mensen ons te vinden. Kleding wordt er voldoende aangeboden en onze klanten beginnen ook de weg te vinden naar de Kledingbank. Aan tafel bij Marianne en Marja worden regelmatig gesprekken gevoerd. Een positieve ontwikkeling vinden wij. Wij zijn dan ook van plan om na de proefperiode de Kledingbank te gaan voortzetten.


Arme Kant Zeewolde en De Basisz intensiever samenwerken

Kledingbank start eind april

De Arme Kant Zeewolde en Stichting De Basisz gaan nog intensiever samenwerken. Penningmeester van de AKS Wim van de Koppel sprak de afgelopen periode veel met De Basisz om te kijken waar de organisaties elkaar kunnen versterken. ,,Onze wens is dat wij mensen in nood snel kunnen voorzien in hun behoeften'', aldus van de Koppel. ,,Wij hebben met De Basisz afgesproken dat wij spullen bij hen kunnen ophalen die onze cliënten nodig hebben. Wij brengen daarentegen spullen naar De Basisz die wij krijgen maar niet kunnen opslaan. Nu kunnen we voor onze klanten dus altijd keuze maken uit een mooi assortiment aan spullen.''
De samenwerking krijgt ook hele nieuwe uitbreiding met de komst van een Kledingbank. Vanaf 29 april zullen twee vrijwilligers van de AKZ in De Basisz aanwezig zijn om mensen te helpen bij het kiezen van een passende outfit. Op dinsdag en donderdag is het tussen 10 en 15 uur mogelijk voor minima om langs te komen voor een kop koffie, een gezellig praatje en een mooi kledingstuk. Marianne Stienstra van de AKZ: ,,Ik werk als vrijwilliger voor Nels Kledingservice in Harderwijk en dacht; dit zou in Zeewolde toch ook mooi zijn! Zo kwamen we in contact met De Basisz die al een hele mooie kledingwinkel heeft en het team wil ruimte bieden aan ons idee. We hopen dat veel mensen de weg naar ons weten te vinden en we denken dat het daarbij helpt dat we met vaste vrijwilligers van de AKZ aanwezig zijn. We verheugen ons al op de eerste bezoekers!''
Voor het team van De Basisz is de intensievere samenwerking met de Arme Kant Zeewolde een goede stap. Martine Kruider: ,,We vinden het belangrijk dat we elkaar in Zeewolde goed weten te vinden, zeker ook als het gaat om hulpvragen. Door met de Arme Kant Zeewolde deze uitgebreide en stevige samenwerking aan te gaan, krijg je een mooie centrale plek in het dorp waarvan mensen weten: daar kan ik terecht, met welke vraag dan ook. Bij De Basisz kun je altijd binnenlopen en dat wordt door deze samenwerking alleen maar duidelijker neergezet. We hopen dat we zo nog meer het sociale gezicht van Zeewolde kunnen laten zien!''

Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag geven wij een beeld en leggen wij verantwoording af over onze activiteiten in het jaar 2020.

Door te klikken op de knop wordt het verslag getoond.

Financieel overzicht 2017, 2018 en 2019.

Door het klikken op de knop kunnen deze worden getoond.