Stichting Arme Kant Zeewolde

Werkgroep tegen verarming in Zeewolde

Armoede is een van de best verborgen geheimen in Nederland.

Ook Zeewolde kent mensen met financiële problemen. Je kunt voor een beperkte periode krap zitten maar het kan evengoed tot een veel ernstiger en bijna uitzichtloze situatie lijden.

Als iemand langere tijd is aangewezen op een minimaal inkomen en er is geen uitzicht op perspectief, dan ligt sociaal isolement op de loer.

Het aantal personen en gezinnen dat van een minimum moet leven stijgt ieder jaar. Helaas moeten wij constateren dat door de coronapandemie de komende tijd meer mensen in de problemen komen. 

Daardoor zullen naast de sociaal zwakkeren ook andere groepen hier de dupe zijn. Daarom word donateur en help ons deze mensen een handje te helpen.